• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1397/10/25 ساعت 22:25

    عجب سلاطینی بودند، هستند و خواهند بود؛ #سلطان_سکه، سلطان قیر، سلطان کاغذ و اینک سلطان ترامادول تا سلاطین بعدی …