• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/25 ساعت 12:03

    پرتاب #ماهواره پیام امیرکبیر به فضا بامداد امروز ماهواره پیام امیرکبیر با ماهواره بر سیمرغ به فضا پرتاب شد. ماهواره پیام پس از دو مرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در مدار آرام نگرفت.