• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1397/10/25 ساعت 13:58

    وزیر ارتباطات در پیام به وزیر دفاع : سیمرغ ایرانی (#ماهواره بری که #ماهواره_پیام را به آسمان برد) امروز با شکوه و عظمت غرید ماهواره «پیام» شاید در ظاهر به اهداف خود نرسید اما (#ماهواره‌بر) #سیمرغ ، خود پیام اقتدار ملت ایران بود. اطمینان دارم با تجربه امروز، فردا توانمندتریم.