• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/10/25 ساعت 15:01

    عمل زیبایی بینی! تصور کنید من بااین دماغ پت و پهن،یکدفعه بادماغ کوچولوی عروسکی نوک بالا،درتلویزیون طاهربشم ازخاطرات دفاع مقدس تعریف کنم جه حالی بهتون دست میده؟ منکه عقم میگیره وسریع میزنم شبکه مستندکه حیات وحش ببینم متن کامل دراینجا http://instagram.com/hamiddavodabadi http://telegram.me/hdavodabadi