• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/10/25 ساعت 01:42

    #حسن_روحانی همچین میگه مشکلات مردم رومیفهمم ودرک میکنم انگاری همسرمکرمه،هر روز بدون محافظ،زنبیل بدست درصف گوشت یخی کیلو۵۰هزارتومن ومرغ کیلو۹۸۰۰باارائه کارت ملی،می ایسته آخرش باناکامی،شب اشکنه میذاره جلو شوهر وبچه هاش #رئیس_جمهور یادشه چندماهه سرسفرشون گوشت ندیدن؟ مردم خوب یادشونه