• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/10/25 ساعت 14:55

    دی۶۵شلمچه کربلای۵ عده‌ای قدرتمند،باگامهای خودمیروندجلو،عده‌ای غیرتمندانه،درازکش روی نفربر وغرق درخون،ازجلو میبرندشان عقب درطول جنگ،بااین صحنه زیادمواجه شدم سعی داشتم مثل نفرات جلوی ستون به چنین صحنه‌ای دقت نکنم.نه نفرات جوانترپشت سر،که به نفربر زل زده اند میترسیدم کم بیاورم،بترسم