• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/10/25 ساعت 01:23

    ماهواره فضافرستادن عالیه #روحانی درجمع مردم عزیزگلستان گفت داریم ماهواره به فضامیفرستیم به هواشناسی کمک کنه جمعیت اونطوری هوراکشید فکرکردم میگه گوشت،مرغ،برنج۵۰٪ارزان شد تلویزیون صداگذاری کرده یامردم متوجه نشدندچی گفته؟ ماهواره هواکردن اینقدرهورا نداره! مگه قبلا چندتا نفرستادیم؟