• باز نتانیابو حرف زد: آن‌ها دروغ می‌گویند، حتی وقتی می‌گویند که تلاش‌هایشان برای پرتاب #ماهواره ناموفق بوده است، هم دروغ می‌گویند