• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/10/24 ساعت 13:39

    امام جمعه ساوجبلاغ در استان البرز «با توجه به شرایط اقتصادی و سرمای هوا» مصلی این شهر را در روزهای کاری هفته در اختیار #دستفروشان قرار داده است. علیخانی عضو شورای شهر تهران هم امروز به #حناچی؛ شهردار تهران، پیشنهاد داده که چنین طرحی را در تهران عملی کند.