• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/10/24 ساعت 19:55

    وقتی حرکتی فقط یک بار باشه میشه شواف ولی #حناچی جنبه فرهنگ سازی دوچرخه سواری براش اولویت داره برای همینم ۲۹دی از مردم دعوت کرده در روز هوای پاک برای دوچرخه سواری همراهیش کنند. اتفاق خوبی هستش که ایشالا علاوه بر ادامه دار بودن، همراهی مردم رو هم به همراه داشته باشه