• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/10/23 ساعت 14:29

    سازمان نقشه‌برداری کشور @Geospatial_Ir در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جزئیات هزینه‌های ماهانه خود (آذرماه سال ۱۳۹۷) را منتشر کرد. #شفافیت بهترین راه برای #مبارزه_با_فساد است.