• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/10/23 ساعت 16:44

    اینترنت ایران سل گرفتم.یک ماهه ۵ گیگ.روز نهم پیام آمد که اینترنت شما رو به اتمام است و روز دهم قطع شد.درحالیکه روزها به واسطه این که در روزنامه هستم از اینترنت آنجا استفاده می‌کنم. اصلا اهل دانلود فیلم هم نیستم. با چندتا از دوستان هم که صحبت کردم همه دادشان از ایرانسل بلند بود