• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/10/23 ساعت 10:34

    آن که دائم طلب سوختن ما می‌کرد کاش می‌آمد و از دور تماشا می‌کرد زمستان و کربلای پنج شلمچه و سه راه مرگ گردان حمزه و دوستان شهید شهیدان و داغ بر دل جای خالی آنان که نیستند دل خوشی به عکس و یادشان و ۳۲ سال سوختن و ساختن http://legram.me/hdavodabadi