• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1397/10/23 ساعت 11:33

    خدای ما خدای گنهکاران هم هست و به اونها هم لطف دارد قبول
    اما اینکه کسی بگوید اگر #مشروب خوب هم خواستی به #امام_رضا متوسل شو جور می‌کند نقض غرض نزول دین و علیه قائده شراً یره و خیراً یره است.حداقل آخوند نمی‌تواند بگویدهم مشروب را از امام رضا بخواهید هم درمان سرطان را
    #آقامیری