• محمد صادق کوشکی   koshki_s@

    1397/10/22 ساعت 14:25

    اگر اجلاسهای بین المللی آمریکا و #اروپا برای تجزیه #سوریه و سرنگونی #دولت آن به نتیجه رسید، اجلاس آمریکایی لهستان علیه جمهوری اسلامی ایران هم به ثمر خواهد نشست!