• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/22 ساعت 20:00

    #پرسش_روز فقدان چشم انداز یکی از مهم‌ترین معضلات و آسیبهای فراگیر جامعه ایران بویژه در میان #جوانان است. آیا این آسیب صرفا مرتبط با وضعیت اقتصادی است؟ چه عوامل فرهنگی،اجتماعی و روانشناختی در بروز این مشکل نقش ایفا می‌کنند؟