• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/10/22 ساعت 14:53

    اطلاعیه بانک مرکزی: به‌رغم تلاش آمریکا در اعمال فشار اقتصادی و روانی که با استفاده از ابزارهای مختلف پیگیری میکند، بانک مرکزی با همکاری ارکان نظام و بویژه حمایت روسای محترم قوای سه گانه توانسته است ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد نموده و ثبات بازار پول را تداوم بخشد