• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/22 ساعت 12:50

    معاون سازمان تعزیرات حکومتی: چهار هزار پرونده در زمینه واردات #خودرو در #تعزیرات در حال رسیدگی است. حجم قابل توجهی از شکایات مردم به تعزیرات رسیده که برای خودرو ثبت‌نام کرده‌اند ولی قادر به دریافت آن نبوده‌اند. در صورت عدم تحویل به موقع خودرو، این میزان پرونده افزایش می‌یابد