• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/22 ساعت 16:18

    . . #دکتر_شریعتی می‌فرماید : صحبت از جامعه‌ای‌ست که نیمی از آن خوابند و نیمی دیگر در حال فرارند ، ما اول باید آن خوابیده‌ها را بیدار کنیم تا #بایستند و بعد آن فراری‌ها را واداریم که… https://www.instagram.com/p/BsiPnhnhiWg/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱hrsybd۲qnlxj …