• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/22 ساعت 16:26

    اکبر ارمنده توی رادیو ورزش یه جوری فوتبال رو گزارش کرد که دلم می‌خواست سرم رو بذارم روی شونه خیابانی و از طرف همه‌تون با گریه ازش حلالیت بطلبم.