• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/22 ساعت 15:32

    جناب #نوبخت فرموده اند اهداف بودجه اشتغال،مهار فقر مطلق و کاهش تورم است.یاللعجب!قبلا بودجه یک سند مالی بود.گویا جدیدا عصای موسی شده و معجزه می‌کند. اقتصادکلان۱:کاربرد ابزارهای مالی برای افزایش اشتغال موجب افزایش تورم می‌شود و کاهش #تورم با این روش کاهش #اشتغال را به دنبال دارد.