• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/22 ساعت 09:59

    آمریکا خروج نیروهای نظامی خود از سوریه را اعلام کرد روسیه: نمی‌توانیم خروج آمریکا از سوریه را تأیید کنیم حیله‌ای برای بازگشت دوباره http://sobhe-no.ir/newspaper/۶۳۲/۵/۲۵۲۴۰ …