• سید علی طاهری   drtaheriali@

    1397/10/22 ساعت 09:09

    #غرب بدون روتوش! اذعان رسانه‌های انگلیسی: مدیر یک مدرسه در مورکم در لانکاشر در شمال‌غربی انگلیس می‌گوید دانش‌آموزان مدرسه او به حدی گرسنه هستند که پس از ورود به مدرسه در سطل آشغال‌ها دنبال غذا می‌گردند. ( خبرگزاری میزان )