• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/22 ساعت 11:08

    آغاز سومین جلسه دادگاه پرونده «دومان توکان» سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کلاهبرداری دومان به ریاست قاضی صلواتی و در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد. این پرونده ۵ متهم دارد که یکی از آنها متواری است و ۱۸۶ شاکی دارد که شکایات همه آنها اخذ خواهد شد.