• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/22 ساعت 09:33

    حمله پهپادی بی‌سابقه ارتش #سوریه به نشست #النصره ارتش سوریه بایک فروندهواپیمای بدون سرنشین محل برگزاری نشست گروه تروریستی جیش العزه وتجمع عناصرمسلح این گروه تروریستی رارصد کردندوسپس بایک پهپادحامل موادمنفجره محل برگزاری نشست راهدف قرار دادندوخسارات سنگین به تروریست‌ها واردشد