• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/22 ساعت 21:31

    خاطراتی هست که آدم‌هایش رفته‌اند، این خاطرات غم انگیز است؛ ولی آن خاطرات که آدم‌هایش حضور دارند اما شبیه گذشته نیستند، بسیار دردناک‌تر است.