• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/22 ساعت 21:48

    جناب #حناچی گفته اند اخذ عوارض از تونلها در مرحله کارشناسی است و نباید در #رسانه مطرح می‌شد. اتفاقا اقتضای #حکمرانی_خوب، طرح سناریوهای تصمیم گیری در مرحله بررسی کارشناسی در رسانه‌ها و ارزیابی شدن توسط افکار عمومی و متخصصان است. رسانه جارچی حاکم نیست انعکاس خردجمعی جامعه است.