• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/22 ساعت 10:12

    منشا #بوی_نامطبوع #تهران مشخص شد انوشیروان محسنی بند‌پی، استاندار تهران: منشا بوی نامطبوع پایتخت، فاضلاب ناشی از شیرابه‌ پسماند‌های ارادکوه بود. این بو ارتباطی با آتشفشان #دماوند یا گسل‌های تهران نداشت. همه صنایع مکلف به رعایت استاندار‌های تصفیه فاضلاب می‌شود