• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/10/22 ساعت 13:04

    توضیحات معاون حقوقی رییس جمهوری درباره پیگیری اظهارات اسماعیل بخشی: آقای علوی(وزیر اطلاعات) هیاتی را برای بررسی میدانی به خوزستان اعزام کرده و فکر می‌کنم به زودی هم توضیحاتی را در این خصوص ارائه دهند