• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/22 ساعت 11:08

    متهمان این پرونده در قالب شرکت سرمایه‌گذاری، ۱۵۰ میلیاردتومان از سرمایه مردم را صرف کارهای شخصی خود کرده‌اند و این در حالی است که قرار بوده سرمایه‌های مردم در مسیر توسعه گردشگری، تاسیس اماکن تفریحی، هتل و رستوران هزینه شود. /ایسنا