• ‌ ‌کیوان ساعدی   Kayvan_Saedy@

    1397/10/21 ساعت 16:44

    هر جا بری بگی دولت ما بخاطر آب در کشاورزی #خوزستان محدودیت ایجاد کرده اما همین آب رو میخواد به استان دیگه منتقل کنه یا ازت تست الکل میگیرن یا بهت پناهندگی میدن! #نه_به_انتقال_آب_کارون ‌ یادآوری: مردم خوزستان و #اصفهان هیچ دشمنی با هم ندارند اما بی تدبیری دولت ….