• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/10/21 ساعت 09:39

    نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: راجع به الکترونیکی کردن انتخابات، شورای نگهبان باید نظر داده و مجموعه نظام هم باید این کار را بپذیرد. https://www.yjc.ir/۰۰SUID