• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/10/21 ساعت 20:49

    قاسمی:در هیچ بخشی از قطعنامه ایران از برنامه موشکی متعارف و دفاعی و کاربردهای علمی منع نشده است. قویا معتقدیم تلاش برای القا و تحمیل تفسیر و برداشتی نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد برنامه موشکی ایران رفتاری غیرمسئولانه است.