• سگو وزیر انرژی و زیر ساخت #اسراییل در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ با هدف کاهش مجازات، اتهام جاسوسی برای #ایران را پذیرفت. در چنین شرایطی بد نیست که ایران با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی توضیحاتی درباره ماجرای جاسوسی در اسراییل منتشر کند