• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/21 ساعت 14:33

    آن روز که ایران بخواهد برای تبدیل‌شدن به کشوری عادی به تقلید از دولتهای دست‌نشانده آمریکا و مدلهای حقوق بشری پمپئو روی بیاورد - خواه شاه باشد و یا سلاخان فعلی- هرگز فرا نخواهد رسید.روزی خواهد بود که جهنم یخ ببندد! بهترین کار برای آمریکا این است که با از دست‌دادن ایران کنار بیاید