• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 10:28

    علیرضا بیگی نماینده مجلس در گفت‌وگو با #تسنیم: متاسفانه کارگزاران خصوصی سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و پس از آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند