• بیاین بدون توهین و عصبیت با کنفرانس خبری بعداز بازی #ایران #ویتنام شوخی کنیم. فرض؟ ایران برده.عکس هم تزیینی است! کیروش:بازی خوبی بود،ولی نابغه با آن همه امکانات نتونست قهرمان آسیا بشه،چرا وقتی تیم ملی بازی داره،پرسپولیس تمرین میکنه؟سیدجلال هم بایدمی اومداینجا کنار ما!