• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/10/21 ساعت 23:51

    دولت لهستان نمی‌تواند این شرمندگی را پاک کند؛ در حالیکه ایران لهستانی‌ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور اکنون میزبان سیرک مذبوحانه ضدایرانی شده است.