• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/21 ساعت 16:03

    اگر وزارت خارجه موضع فعال و مطالبه‌گر در حمایت از تظاهرات مردمی در پاریس اتخاذ می‌کرد و به دولت فرانسه برای سرکوب مردمش تذکر می‌داد؛ فرانسوی‌ها رو درازی نمی‌کردند و خواستار توقف پیشرفت‌های موشکی ایران نمی‌شدند. از اون شرم‌ها که به مجلس فرستادیم نصیب وزارت خارجه هم میشه @JZarif