• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/21 ساعت 16:45

    مدیر یک مدرسه در مورکم در لانکاشر در شمال‌غربی انگلیس می‌گوید دانش‌آموزان مدرسه او به حدی گرسنه هستند که پس از ورود به مدرسه در سطل آشغال‌ها دنبال غذا می‌گردند