• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/21 ساعت 18:58

    مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت منصوب شد رضا رحمان وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی سید مهدی نیازی را به عنوان مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات منصوب کرد.