• توئیت مربوط به مطلب من است. فَکت هم تابلوی پل گیشاست:«مبتکر دلالی علمی» :)) دفاع از دلالیِ غیرشفاف را به‌نام ایجنت جا می‌زنند :)) آن‌هم در فدراسیونی که سال‌هاست ابهام مالی دارد، ساز و کار پول‌ها در فدراسیون و تیم‌ملی شفاف نیست و تابحال چندنفر ممنوع‌الفعالیت شدند. احسنت آقای معلم