• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/21 ساعت 21:00

    اظهار ادب در برابر یک فرد بی‌ادب مطمئن‌ترین روش تحقیر است. /برتولت برشت