• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/21 ساعت 13:52

    محسن هاشمی فرزند مرحوم هاشمی در مصاحبه با برنامه «رادیکال ۳» اظهاراتی را درباره وصیت نامه مرحوم #هاشمى بیان کرد.