• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/10/21 ساعت 04:08

    #واشنگتن_پست قرار است صفحه‌ای به زبان #عربی منتشر کند.
    محتوای صفحه،یادداشت‌ها و سرمقاله‌هایی خواهدبود که برای مخاطبان عرب‌زبان روزنامه جذاب هستند. قتل #جمال_خاشقجی در این تصمیم تاثیرگذاربوده
    The Washington Post launches Arabic- language Global Opinion page