• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 16:45

    اخطارسازمان حمایت به #خودروسازان: مکلف به افزایش تولید و عمل به تعهدات هستید/عباس تابش:در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت باتوجه به شرایط جدید،خودروسازها مکلف به افزایش تولیدبراساس برنامه ارائه شده ومورد تایید وزارت صنعت،معدن وتجارت هستند https://tn.ai/۱۹۲۰۲۹۱