• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/21 ساعت 12:05

    #پرسش_روز قوت فضیلت انصاف در یک جامعه را زمانی می‌شود دید که قرار است اشخاص این معیار را بر علیه خود و برای محدود کردن خود به کار ببرند. چرا جایگاه انصاف در جامعه امروز ما این چنین ضعیف است؟