• خلاصه، مفید و صادقانه‌ترین کامنت این چند روز. یه‌سری از حمایت‌ها از حُبّ علی نیست، از بغض معاویه‌س. رونوشت به باند خردسالان توئیتری :)