• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 15:14

    #قاسمی:آقای #پامپئو باید بداند و بدرستی فهم کند که ما در مقابل دشمنان ایران و ایرانی با تمام توان از منافع ملی و راهبردی خود دفاع خواهیم کرد