• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 15:16

    #قاسمی:ایران همواره نشان داده است که خواستارهمزیستی مسالمت‌آمیزباهمسایگان خوداست؛امارفتارآمریکا نشان می‌دهدکه به‌دنبال تفرقه‌افکنی وایجادیک هرج و مرج جدیددراین منطقه است که لزوم حفظ هوشیاری تمامی ملت‌های منطقه درمقابل نیرنگ وسیاست‌های تفرقه‌انگیزمقامات آمریکایی را دو چندان می‌کند